Nguyễn Thị Tuyên – G.viên ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

phóng sự về diệt mối tại thái nguyên - gv. nguyễn thị tuyên